Nápověda

Úvod

   Internetová aplikace DIS INFO slouží pro prezentaci informací poskytovaných Ministerstvem pro místní rozvoj (dále MMR) ve formě výstupních statistik a také formou zobrazení údajů o žádostech o dotace a poskytnutých dotacích na mapách ČR. Součástí aplikace je i aplikace pro výpočet výše dotace u projektů vytvářejících příjmy dle odst. 2 čl. 55 nařízení Rady (ES) 1083/2006 pomocí finanční mezery.

Obecné zásady používání aplikace DIS INFO

Přihlášení uživatele

   Přístup k informacím poskytovaným formou některých statistik je povolen pouze uživatelům registrovaným v aplikaci DIS INFO. Přístup je povolen po úspěšném přihlášení pomocí přihlašovacího jména a hesla, která jsou vyžadována na úvodní stránce. V případě, že uživatel nemá založen přihlašovací účet, pak jej může založit na úvodní stránce v sekci pro přihlášení pomocí volby 'Založení nového uživatele'. Nový uživatel je nejdříve zaregistrován jako nepotvrzený uživatel. Po obdržení informace (e-mailem nebo telefonicky) o potvrzení registrace správcem aplikace, se může nový uživatel přihlásit do aplikace DIS INFO a zahájit práci. V případě úspěšného přihlášení uživatele do aplikace je jeho jméno zobrazeno v pravém horním rohu internetové stránky v sekci 'Přihlášený uživatel'. Pomocí volby 'Správa účtu', která se objeví v této sekci po přihlášení, je možno změnit heslo. Volba 'Odhlásit' slouží pro odhlášení uživatele z aplikace.

Zapomenuté heslo

   V případě ztráty hesla musí uživatel kontaktovat zástupce provozovatele nebo hot-line ASD Software, s.r.o. viz. Kontakty.

Ovládací prvky

Hlavní menu aplikace

   Hlavní menu aplikace DIS INFO je umístěno v levé horní části internetové aplikace ve formě záložek. Počet jednotlivých záložek v hlavním menu závisí na tom, zda je uživatel do aplikace přihlášen, či nikoliv. Pro nepřihlášeného uživatele jsou viditelné pouze volby pro zobrazení úvodní stránky, stránky se statistikami, stránky map, stránky odkazů a stránky s touto nápovědou. Pro přihlášeného uživateleve stavu "správce" se zpřístupní volby pro zobrazení uživatelů aplikace a konfigurace aplikace.

Ikony pro ovládání aplikace

- Otevřít

   Tlačítko pro otevření záznamu ze seznamu. Toto tlačítko bývá uvedeno na prvním místě v zobrazených seznamech zadaných údajů (seznamu uživatelů, apod.). Kliknutím na tlačítko dojde ke zobrazení detailu záznamu ze seznamu, na jehož řádku je uvedené tlačítko umístěno.

- Odstranit

   Tlačíko slouží pro odstranění záznamu ze seznamu. Uvedené tlačítko je viditelné pouze, pokud jsou na prováděnou operaci nastavena přístupová práva a záznam lze odstranit. Po kliknutí na tlačítko je zobrazen kontrolní dotaz, zda požadovanou akci opravdu provést. Po kladném potvrzení dojde k odstranění záznamu ze seznamu.

Seznamy

Navigace

   V seznamech záznamů je při překročení počtu dvaceti záznamů pod seznamem zobrazen navigační panel pro procházení stránek seznamu. Navigační panel obsahuje informaci o celkovém počtu záznamů, celkovém počtu stran a aktuální zobrazené straně. Pro přechod mezi stránkami slouží tlačítka a . Na požadovanou stránku lze také přejít kliknutím přímo na požadované číslo stránky.

Třídění

   Setřídit zobrazený seznam je možno dle zobrazeného sloupce. Setřídění seznamu se provede kliknutím na náhlaví sloupce, dle kterého je třídění požadováno. V záhlaví sloupce, dle kterého je seznam setříděn, je zobrazena šipka ukazující směr třídění (nahoru - vzestupně / dolů - sestupně). Možnost třídění (povolených sloupců pro třídění) se může lišit v závislosti na konkrétním seznamu.

Vyhledání záznamu

   Pokud je u zobrazeného seznamu povoleno vyhledávání, pak je zobrazen v horní části seznamu řádek se vstupními políčky pro zadání vyhledávacího kritéria. Vyhledávat lze jak v textových, tak i číselných položkách. Po zápisu vyhledávaného textu dojde po cca 10 vteřinách k automatickému potvrzení vyhledávacího kritéria. Zadání vyhledávací podmínky je také možno pro spuštění hledání potvrdit okamžitě klávesou 'Enter'. Možnosti vyhledávání (povolených sloupců pro vyhledávání) se můžou lišit v závislosti na konkrétním seznamu.

TIP: Pro vyhledávání je možno použít zástupný znak * (hvězdička) pro vyhledání záznamů u kterých není znám přesný název hledané hodnoty. Např. *fyzická, *váková, apod. Na konec vyhledávaného řetězce hvězdičku není třeba zapisovat, systém vyhledává automaticky řetězce zleva.